นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

             ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ G-Advance Technology (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”) ดำเนินการโดยจัดส่งและรับติดตั้งอุปกรณ์ ดังกล่าว (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “GAT”)

             เว็บไซต์นี้คือเว็บช่องทางสำหรับการซื้อขายอุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย Network และ Software ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

             ในเว็บไซต์นี้ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะกำหนดให้ใช้กับผู้ใช้งานทุกคน

       1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของแต่ละบุคคลได้ ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ที่อยู่อีเมล ชื่อ-สกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์
  • การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตน เราจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณ (เช่น ข้อมูลอัตลักษณ์ และข้อมูลอื่นใด) เพื่อการลงทะเบียน การพิสูจน์ตัวตน และการตรวจสอบตัวตน นอกจากนี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการ GAT ได้อย่างต่อเนื่อง
  • การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยจะเป็นการติดต่อสื่อสาร เว็บไซต์ เป็นหลัก นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลอื่นใดที่เราเชื่อว่ามีความเหมาะสมหรือจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถวางใจได้ว่าทาง GAT ของเราจะไม่ติดต่อคุณ หากคุณมิได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวติดต่อคุณโดยตรง
  • การให้บริการลูกค้า เราจะติดต่อคุณตามที่คุณร้องขอ หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณได้รับจากเรา นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อซักถามในเรื่องการบริการ การร้องขอ การขอรับข้อเสนอแนะ การร้องเรียน การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อประมวลผลและอัพเดตข้อมูลของคุณ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ

      2. ระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลดังกล่าว แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่า

     3. บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้ารับมา

  • กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษา อทิเช่น บุคคลากรในฝ่ายงาน เป็นต้น เนื่องจากกลุ่ม เราจึงอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • กลุ่มบุคคล อทิเช่น ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์เรารวมทั้งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์เรา เรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของบุคคลที่เข้ามาใช้บริการเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการซื้อสินค้าเราจริง

     4. การใช้คุ้กกี้ (Cookie) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน โดยมีระยะเวลาการเก็บไม่เกิน 1 เดือน  แต่ทั้งนี้บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

        คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้บริษัทปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

         เว็บไซต์ของบริษัทได้ใช้งานคุกกี้ในการวิเคราะห์ร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการค้นหาของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการค้นหาของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รวมรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท

      5. ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้าหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ

          หากคุณประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ติดต่อ: ผู้ดูแลระบบ
  • หมายเลขโทรศัพท์: 0-2150-5699
  • ที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์: เลขที่ 118/7 ถนนรามอินทรา23 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220