Toshiba E-Studio 3555CSE

฿165,000.00

Category:

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร

 • เป็นเครื่องถ่ายเอกสารสีดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 หน้าต่อนาที (ทั้งสีและขาว-ดำ)
 • ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi
 • หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส LCD ขนาดใหญ่ถึง 9 นิ้ว

คุณสมบัติในการสแกน

 • ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (ทั้งสีและขาว-ดำ)
 • ความละอียดในการสแกน 600 x 600 dpi
 • รูปแบบไฟล์ในการสแกน .PDF/ .TIFF/ .JPEG/ .XPS

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 • รองรับการต่อเชื่อมเครือข่ายในระบบ Network
 • สามารถสั่งพิมพ์งานโดยตรงจาก USB Memory
 • สามารถสั่งพิมพ์งานแบบรวมหน้าเอกสารได้ 2 in 1, 4 in 1
 • สามารถกำหนดรหัสผู้ใช้งานได้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Toshiba E-Studio 3555CSE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *